เยี่ยมชม

DSCF5941 DSCF5943 DSCF5952 DSCF5981

พลโทอุย  สุภาต      รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยทหารบก    ประเทศกัมพูชา    นำนักเรียนนายร้อยทหารบกรุ่น117 และคณะรวม 140 คน  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปี พ.ศ.2522-2529  มีนาวาเอกภานุพันธ์  ศรีนวล  หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 ฯ และนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา     ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย    เขาล้าน   จังหวัดตราด   ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเมื่อ 26 ส.ค.59