เยี่ยมชม

DSCF3276

พลเอกทวีศักดิ์     สารโกศล   ประธานชมรม “เพื่อนเดินทาง 12” (เตรียมทหารรุ่นที่ 12 )  นำคณะนายทหารร่วมรุ่นและครอบครัว จำนวน 70  คน     ทัศนศึกษาจังหวัดตราด     ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย     ซึ่งจัดแสดงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างพ.ศ.2522-2529  โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับบรรยายสรุป โอกาสนี้ได้มอบหนังสือราชการุณย์ฯ  ให้เป็นที่ระลึกด้วย