เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2557 ครั้งที่ 1

5417

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2557 ครั้งที่ 1 ณ อาคารเชิงผา ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด การจัดงานวันเด็กสภากาชาดไทยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตราด หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด กิ่งกาชาดอ.คลองใหญ่ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดขึ้น การจัดปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 19 จัดในวันเสารที่ 11 มกราคม 2557 ณ บริเวณศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด มีการแจกของขวัญให้เด็กๆ แจกอาหารจำนวน หนึ่งหมื่นคน มีการแสดงดนตรี การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ ทั้งปืนใหญ่ ปืนต่อสู้ รถถัง และยังได้จัดการแสดงกระโดดร่มของทหารเรือ นำเด็กและเยาวชนลงชมเรือหลวงแกลง มาจอดในน่านน้ำทะเลหน้าเขาล้าน ตลอดงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์พื้นเมือง คณะกรรมการได้กำหนด ให้งดการดื่มสุรา และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ผู้มีจิตศรัทธาจะบริจาคสิ่งของให้เด็ก บริจาคได้ที่เหล่ากาชาดจังหวัดตราด หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด และศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด