โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ จัดโครงการดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ จัดโครงการดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเห็นว่าศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ จึงมอบหมายให้นายธีรพันธ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา นำคณะเจ้าหน้าที่โครงการฯ จำนวน 34 คน เข้าชมและฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาของศูนย์ราชการุณย์ฯ โดยมี นางณัชชา สว่างพื้น และนางสาวเสาวลักษณ์ ขำวงศ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562