โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ อ.กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี และคณะบุคลากร จำนวน 17 คน เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์วันที่ 23 มีนาคม 2566

นายพิทักษ์ โนนเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ อ.กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี และคณะบุคลากร จำนวน 17 คน เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 พร้อมทั้งชมสวนไม้มงคล 77 จังหวัด และปลูกป่าชายเลน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566