กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ”รวมพลังประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี”      เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558โดยมี  พลเรือโท ธนะกาญจน์     ใคร่ครวญ    ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน      เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยคณะ    และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด   ร่วมงานและร่วมจัดนิทรรศการด้วยณ    สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

265778 265783 265789 265796