9 สิงหาคม บำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล

ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 
12 สิงหาคม 2561 นายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด นำเจ้าหน้าที่และพนักงานของศูนย์ฯ ร่วมกับนาวาเอกสมเกียรติ ม่วงมี หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 มอบหมายให้เรือตรีจรัญ จันทร์ฉาย นำกำลังพลจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการขุดลอกทางระบายน้ำในศูนย์ราชการุณย์ ตัดหญ้าและแต่งกิ่งไม้ภายในสวน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561