การเดินทาง

ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองตราด 50 กิโลเมตร และห่างจากตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านหาดเล็ก 38 กิโลเมตร