ขานาง:ไม้มงคลประจำจังหวัดกาญจนบุรี

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ขานาง

ลักษณะต้นขานาง

ขานางเป็นไม้ต้นผลัดใบ สูงได้ถึง 40 ม. ลำต้นเปลาตรง เปลือกเรียบ กิ่งอ่อนมีขนสั้นนุ่ม ใบรูปไข่กลับ ยาว 10-25 ซม. ปลายมนมีติ่งแหลม แผ่นใบด้านบนมีขนสั้นสาก ด้านล่างมีขนสั้นนุ่ม ก้านใบยาวประมาณ 5 มม. ดอกออกเป็นกระจุกสั้น ๆ เรียงเวียนบนแกนช่อ ห้อยลง ยาว 10-35 ซม. แต่ละกระจุกมี 2-5 ดอก ไร้ก้าน มีกลิ่นเหม็น กลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละ 5-6 กลีบ หลอดกลีบเลี้ยงรูปกรวย เชื่อมติดรังไข่เกินกึ่งหนึ่ง กลีบรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 1.5 มม. มีขนคล้ายขนแกะ เกสรเพศผู้ 5-6 อัน ก้านชูอับเรณูเกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมีย 2-3 อัน สั้นกว่ากลีบเลี้ยงและกลีบดอก ติดทน ผลรูปกรวยกลับ กลีบเลี้ยงขยายคล้ายปีก

พบที่อินเดีย พม่า ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น เขาหินปูน ความสูง 100-350 เมตร

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ขานาง