ที่พัก

 สถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนทั่วไปมีที่พักชนิด

ห้องเตียงคู่ จำนวน 19 ห้อง

ห้อง 3 เตียง จำนวน  1  ห้อง   

ห้อง  4  เตียง  จำนวน  2  ห้อง   

ห้อง  5 เตียง  จำนวน  1  ห้อง  

ห้อง 6 เตียง จำนวน  1 ห้อง 

ห้อง  8  เตียง จำนวน 1  ห้อง   

ห้อง  15  เตียง จำนวน   3  หลัง 

ห้อง  20  เตียง  จำนวน  1  หลัง   

ห้อง 40  เตียง จำนวน  1  หลัง      

ทุกห้องมีเครื่องปรับอากาศ    โทรทัศน์     เครื่องทำน้ำอุ่น   ห้องน้ำในตัว (ห้องตั้งแต่ 2 – 8 เตียง  มีตู้เย็นทุกห้อง)   

มีสถานที่สำหรับจัดประชุมสัมมนา  จัดค่ายพักแรมของเยาวชนและสถานที่กางเต็นท์

ภายในศูนย์ฯ มีอาหารดี ราคาย่อมเยา

ส่วนด้านความปลอดภัยภายในศูนย์ฯ มีชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 ฯ คอยดูแลความปลอดภัย

ติดต่อสำรองที่พักได้ที่  08-7600-0686 ตลอด  24  ชั่วโมง

E-mail: [email protected]

E-mail: [email protected]