ที่พัก

           สถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนทั่วไปมีที่พักชนิดห้องเตียงคู่ จำนวน 29 ห้อง , ห้อง 3 เตียง จำนวน  1  ห้อง   ,  ห้อง  4  เตียง  จำนวน  2  ห้อง   , ห้อง  5 เตียง  จำนวน  1  ห้อง  , ห้อง 6 เตียง จำนวน  1 ห้อง , ห้อง  8  เตียง จำนวน 1  ห้อง  , บ้านเตียงเดี่ยว   จำนวน  4  หลัง , ห้อง  15  เตียง จำนวน   2  หลัง , ห้อง  20  เตียง  จำนวน  1  หลัง  ,  ห้อง  30  เตียง จำนวน  1  หลัง    ห้อง 40  เตียง จำนวน  1  หลัง       ทุกห้องมีเครื่องปรับอากาศ    โทรทัศน์     เครื่องทำน้ำอุ่น   ห้องน้ำในตัว (ห้องตั้งแต่ 2 – 8 เตียง  มีตู้เย็นทุกห้อง)   สำหรับพักได้   206  เตียง  เสริมเตียงได้อีก  52   เตียง  รวมพักได้ทั้งหมด   258   เตียง  มีสถานที่สำหรับจัดประชุมสัมมนา  จัดค่ายพักแรมของเยาวชนและสถานที่กางเต็นท์ ภายในศูนย์ฯ มีอาหารดี ราคาเยา  ส่วนด้านความปลอดภัยภายในศูนย์ฯ มีชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 ฯ คอยดูแลความปลอดภัย ติดต่อสำรองที่พักได้ที่   โทร. 0-3951-0821 , 08-6413-2482 , 08-7600-0686เบอร์แฟกซ์ 0-3951-0822  ตลอด  24  ชั่วโมง

E-mail: [email protected]

E-mail: [email protected]