นายสุพงษ์ ลิ้มพานิช ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย รองประธานจัดงานวันเด็ก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย ประธานคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 มอบให้ นายสุพงษ์ ลิ้มพานิช ผู้ช่วยเหรัญญิก รองประธานจัดงานวันเด็ก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมอาคารเชิงผา ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย ซึ่งสภากาชาดไทยร่วมกับเหล่ากาชาด จ.ตราด หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3ฯ พร้อมด้วย หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมประชุม งานจะมีวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562