ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด จัดงานต้อนรับเพื่อนร่วมรุ่น “สิงห์ดำรุ่น 25” ในโอกาสทัศนศึกษาจังหวัดภาคตะวันออก

2631

น.ส.เบญจวรรณ   อ่านเปรื่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  จัดงานต้อนรับเพื่อนร่วมรุ่น “สิงห์ดำรุ่น 25” และน้องพี่ชาวสิงห์ดำ รัฐศาสตร์จุฬาฯ ในโอกาสทัศนศึกษาจังหวัดภาคตะวันออก ณ ศาลาทูลเกล้าฯ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด