สวนสมุนไพร

สวนสมุนไพรสมเด็จองค์อุปนายิกา ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 3 ไร่ ภายในสวนประกอบไปด้วยสมุนไพรนานาชนิดสำหรับการรักษาโรค 20 กลุ่มโรค เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชม