สวนไม้มงคลพระราชทาน ประจำจังหวัด 77 จังหวัด

1.  จังหวัดกระบี่ 

ต้นทุ้งฟ้า

2 . จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ

ต้นไทรย้อยใบแหลม

3. จังหวัดกาญจนบุรี 

ต้นขานาง

 

4. จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ต้นมะหาด

 

 

 

5. จังหวัดกำแพงเพชร 

ต้นสีเสียดแก่น

 

 

6. จังหวัดขอนแก่น 

ต้นกัลปพฤกษ์

 

 

 

7. จังหวัดจันทบุรี 

ต้นจัน

 

 

 

8.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ต้นอะราง

 

 

 

9. จังหวัดชลบุรี 

ต้นประดู่ป่า

 

 

 

10. จังหวัดชัยนาท 

ต้นมะตูม

 

 

 

11. จังหวัดชัยภูมิ 

ต้นขี้เหล็กบ้าน

 

 

 

12. จังหวัดชุมพร 

ต้นมะเดื่อชุมพร

 

 

 

13. จังหวัดเชียงราย 

ต้นกาซะลองคำ

 

 

 

14. จังหวัดเชียงใหม่ 

ต้นทองกวาว

 

 

 

15. จังหวัดตรัง 

ต้นศรีตรัง

 

 

 

16. จังหวัดตราด  

ต้นหูกวาง

 

 

 

17. จังหวัดตาก 

ต้นแดง

 

 

 

18. จังหวัดนครนายก

ต้นสุพรรณิการ์

 

 

 

19. จังหวัดนครพนม 

ต้นกันเกรา

 

 

 

20. จังหวัดนครปฐม 

ต้นจันทน์หอม

 

 

 

21. จังหวัดนครราชสีมา 

ต้นสาธร