สุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีเปิดป้ายร้านสหกรณ์ตราดจำกัด สาขา 2

7052

นางสาวเบญจวรรณ   อ่านเปรื่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด   เป็นประธานเปิดป้ายร้านสหกรณ์ตราดจำกัด สาขา 2  ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  ในโอกาสนี้ สุวรรณ  พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ ร่วมแสดงความยินดี โดยมีนายจรินทร์   ภูษณะภิบาลคุปต์ ประธานกรรมการร้านสหกรณ์จังหวัดตราดให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 29 มี.ค.57