หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 นำกำลังพลทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 และอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน พัฒนาพื้นที่บริเวณสวนสมุนไพรสมเด็จองค์อุปนายิกา

2513

นาวาเอกยุทธนา  สระดี หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3  นำกำลังพลทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 และอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน  พัฒนาพื้นที่บริเวณสวนสมุนไพรสมเด็จองค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในวโรกาสวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557  โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา    ผู้จัดการศูนย์ฯ นำเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของศูนย์ฯ ร่วมในการพัฒนา