หาดราชการุณย์

บริเวณภายในศูนย์ทิศตะวันตกมีชายหาดเรียบยาว น้ำใส ขาว สะอาด สามารถเล่นน้ำได้ ปราศจากน้ำวนและทรายดูด เมื่อมองออกไปนอกชายฝั่งจะมองเห็นเรือจับปลาเล็กใหญ่ โดยมีฉากหลังเป็นเกาะช้างและเกาะกูด เกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 และอันดับ 4 ในประเทศไทย เมื่อเข้าหน้าหนาวในบ้างปี จะเกิดปรากฏการแมงกระพรุนสีจำนวนมากรวมกลุ่มบริเวณใกล้ชายฝั่ง และในบางครั้งถ้าโชคดี จะมีปลาโลมาสีชมพูมากระโดดน้ำเล่นให้เห็น