หุ่นจำลอง

หุ่นจำลองเท่าขนาดจริง สภาพความเป็นอยู่ของผู้อพยพชาวกัมพูชา ซึ่งเลยพำนักพักพิงภายในศูนย์ราชการุณย์ โดยจำลองครั้งตั้งแต่เริ่มอพยพเข้ามาอาศัยตามใต้ร่มไม้ภายในพื้นที่บ้านเขาล้าน ตลอดไปจนเมื่อครั้งสภากาชาดไทยเข้าให้ความช่วยเหลือ สร้างที่พักพิ่งชั่วคราว