อโศกเหลือง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อโศกเหลือง

อโสกเหลืองเป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ สูง 5-10 เมตร ปลายกิ่งห้อยลู่ ลง เปลือกสีน ้าตาลเข้ม ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก แกนกลางใบยาว 20-75 เซนติเมตร เกลี ยง ใบย่อยมี4-8 คู่ รูปรี รูปไข่ รูปขอบขนาน หรือรูปใบหอก กว้าง 3-10 เซนติเมตร ยาว 5-32 เซนติเมตร ปลายมนหรือแหลม โคนกลม เว้ารูปหัวใจ หรือรูปลิ่ม แผ่นใบบาง เกลี ยง ใบ อ่อนเป็นสีเขียวอ่อนแกมเหลือง เส้นใบประมาณ 12 คู่ก้านใบย่อยยาว 10-15 มิลลิเมตรช่อ ดอกแบบช่อเชิงหลั่น เส้นผ่านศูนย์กลาง 15-35 เซนติเมตร ช่อดอกแน่น ออกตามซอกใบ ปลายกิ่ง และตามล้าต้น ดอกสีเหลืองสดใบประดับรูปไข่กว้าง 7-22 มิลลิเมตร ยาว 12-35 มิลลิเมตร ร่วงเร็ว ใบประดับย่อยรูปขอบขนาดถึงรูปใบหอก กว้าง 2-5 มิลลิเมตร ยาว 6-17 มิลลิเมตร ร่วงง่าย ดอกมีจ้านวนมาก ก้านดอกยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ฐานรองดอกเชื่อม เป็นหลอด แคบ ยาว 1.2-2.6 ซม. กลีบเลี ยง 4 กลีบ รูปไข่ กว้าง 3.5-5 มิลลิเมตร 5-10 มิลลิเมตร ไม่มีกลีบดอก เกสรเพศผู้ 4-(6) อัน รังไข่มีขน ผลแบบผลแห้งแตก 2 ด้าน สีม่วง อมแดง ฝักแบน รูปขอบขนาน กว้าง 3.5-8 ซม. ยาว 15-40 ซม. ภายในฝักมีเมล็ด 1-3 เมล็ด การกระจายพันธุ์: ทางตอนใต้ของพม่า คาบสมุทรมาเลเซีย ชวา ช่วงเวลาการออกดอกและติดผล: ออกดอกเดือนมกราคมถึงเมษายน ติดผลช่วงเดือน มีนาคมถึงพฤษภาคม สภาพนิเวศวิทยา: พบในป่าดิบและบริเวณริมน ้า การใช้ประโยชน์: ใช้ปลูกประดับเนื่องจากมีดอกที่สวยงามเป็นพุ่มขนาดใหญ