เสลา:ไม้มงคลประจำจังหวัดนครปฐม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn.

วงศ์  : LYTHRACEAE

ชื่ออื่น : ตะเกรียบ ตะแบกขน เสลาใบใหญ่ อินทชิต

ไม้ต้น  : ผลัดใบขนาดกลาง สูง 10 – 20 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลมแน่น ทึบสีเขียวเข้ม กิ่งมักย้อยห้อยลง

เปลือก : สีเทาดำ มีรอยแตกระแหงเป็นทางยาวตลอดลำต้น 

ใบ  : ใบเดี่ยว ออกตรงกันข้าม แผ่นใบยาวแบบรูปขอบขนานกว้าง 6 – 10 เซนติเมตร ยาว 16 – 24 เซนติเมตร ปลายใบแหลมเป็นติ่งยาวเล็กน้อย โคนมน  ผิวใบมี ขนปุยอ่อนนุ่ม  ทั้ง 2 ด้าน 

อก :  สีม่วงสดเวลาดอกบานช่อดอกจะแน่นเป็นรูปทรงกระบอกก้านช่อดอกและกลีบรองกลีบดอกมีขนนุ่ม สีเหลืองปกคลุมทั่วไป กลีบดอกมักมี 6,7 หรือ 8 กลีบที่ผิวนอกของกลีบรองกลีบดอกรูปถ้วยเมื่อ บาน มีขนาดกว้าง 6.8 -8.2  เซนติเมตร 

  : เกือบกลมผิวแข็ง ยาวประมาณ 1.5 – 2.1 เซนติเมตร ผลแห้งแตกตามยาว 5 – 6 พูเมล็ด จำนวนมาก มีปีก

ขยายพันธุ์ : โดยเมล็ด 1 กิโลกรัมมีเมล็ดประมาณ 170,000 เปอร์เซนต์การงอก 75 %ช่วงเวลาที่ใช้ในการงอก  20 วัน ช่วงเวลาใช้เพาะชำ 4 เดือน จะได้ความสูงประมาณ 20 เซนติเมตร

ลักษณะทั่วไป: เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงตั้งแต่ 10 เมตร ถ้าต้นสมบูรณ์ ดินดี น้ำถึง สูงได้ถึง 20เมตร ถึงแม้จะเป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มกลม หนาทึบแต่ก็จะมีช่วงผลัดใบได้เหมือนกัน ลำต้น ถ้าอายุมากๆ จะแตกเป็นริ้วๆ เป็นทางยาวทั้งต้น แต่ถ้าอายุยังน้อยก็จะไม่เห็นลายแตกพวกนี้

 ต้นเสลา,LYTHRACEAE  ต้นเสลา,LYTHRACEAE

ใบและดอก : ใบออกเป็นใบเดี่ยวสลับกัน แผ่นใบใหญ่ ปลายใบเรียวแหลม บนแผ่นใบมีขนนุ่มๆ ทั้งบนใบและใต้ใบ ออกดอกเป็นช่อเป็นกลุ่มก้อนตามปลายกิ่ง ไม่มีกลิ่น ขอบดอกยู่ ย่น ส่วนมากจะออกที่เรือนยอด ดอกมีหลายสี หลายเฉด ต้นเดียวกันบางกิ่งก็มีดอกสีขาวปนมากับสีม่วง หรือบางกิ่งก้สีม่วงอมแดง เสลาจะเริ่มทิ้งใบเดือนธันวาคม พอขึ้นปีใหม่มกราคมก็จะเริ่มทยอยออกดอกจนถึงเดือนมีนาคม เวลาออกดอกเมื่อไหร่ เห็นแต่ดอกเต็มต้นไปหมด ใบไม่เหลือติดต้นเลย ก่อนดอกจะร่วง สีดอกจะค่อยเปลี่ยนเป็นสีออกขาวๆ จากนั้นก็จะร่วงแล้วก็จะให้ผล รูปทรงกลมรี เปลือกแข็ง

 ต้นเสลา,LYTHRACEAE  ต้นเสลา,LYTHRACEAE

การปลูกและดูแลรักษา : ส่วนมากแล้ว ถ้าจะขยายพันธ์ด้วยการเพาะเมล็ด เป็นต้นกล้าแล้วจึงนำมาปลูกลงดิน เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน เลี้ยงง่าย ไม่ค่อยมีโรคหรือแมลงรบกวน สามารถปลูกได้ทุกสภาพดิน ยกเว้นดินที่มีน้ำขังแฉะ ชอบแสงแดดจัด ต้องการน้ำและความชื้นพอสมควร

 ต้นเสลา,LYTHRACEAE