แหล่งความรู้ธรรมชาติ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อนุรักษ์ธรรมชาติและสื่งแวดล้อม ชมธรรมชาติบนเขาล้าน พันธุ์ไม้ป่านานาชนิด เช่น ต้นตีนนก , ต้นหนามกลาย, ต้นตะพรุน, ต้นงิ้วป่า,ต้นสะตอ , ต้นแดงเขา , ต้นเฝ้า , ต้นเลือดควาย , ต้นกำแพงเจ็ดชั้น ฯลฯ
         สวนไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 76 จังหวัด จำนวน 972 ต้น ในโครงการ
” พฤกษชาติบูชาพระบรมราชูปถัมภก 6 รอบ “ สภากาชาดไทยจัดขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
องค์พระบรมราชูปถัมภก ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา เมื่อพ.ศ. 2542
ชมสวนสมุนไพร แก้โรค 20 กลุ่มโรค ชมสวนไม้ในพุทธประวัติ บริเวณศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อแดง
สวนป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ชมสวนผลไม้ประจำภาคตะวันออก รวมทั้งสวนป่าชายเลน และยังมีบึงบัวขนาดใหญ่ในบึงเขาล้าน มีบัวสีม่วงในบึงสวยงามมาก

สวนไม้มงคลพระราชทาน


สวนสมุนไพร


ราชพฤกษ์

สายน้ำผึ้ง

สวนผลไม้ตะวันออก

ปลูกป่าชายเลน

เส้นทางปีนเขา

บึงบัว