คณะกรรมการเหล่ากาชาด จังหวัดนครปฐม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ

คณะกรรมการเหล่ากาชาด จังหวัดนครปฐม พร้อมคณะ 13 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 โดยมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด ให้การต้อนรับ วันที่ 6 มิถุนายน 2566