กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะ จำนวน 44 คน เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ วันที่ 16 มีนาคม 2566

นายสุธีย์ จันทร์มะโฮง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่ง เลขานุการกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะ จำนวน 44 คน เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566