จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร จำนวน 70 ต้น

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภก สภากาชาดไทย 28 กรกฎาคม 2565  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด โดย นางสาวกรองจิตร ชมสมุท ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ ร่วมกับ นาวาตรี วิเชียร อ่อนน้อม รองหัวหน้า ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3ฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ปลูกต้นทองอุไร จำนวน 70 ต้น ขุดลอกรางระบายน้ำ ตัดหญ้า ถางป่า บริเวณ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565