จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 นางสาวกรองจิตร ชมสมุท ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด นำเจ้าหน้าที่และลูกจ้างศูนย์ราชการุณย์จัดกิจกรรม โดยมีนาวาตรี วิเชียร อ่อนน้อม รองหัวหน้า ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3ฯ พร้อมกับกำลังพลทหาร ชค.3 มาร่วมด้วย จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล โดยจัดกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ทำความสะอาด ลอกท่อระบายน้ำ ตัดหญ้า ถางป่า รอบบริเวณ ศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อแดง ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565