ถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566

ถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด นำเจ้าหน้าที่และพนักงานของศูนย์ฯ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการพัฒนาพื้นที่ กวาดใบไม้บริเวณถนนริมชายหาดในศูนย์ราชการุณย์และตัดหญ้าในศูนย์ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ 3 เมษายน2566