ถวายเป็นพระราชกุศล

IMG_9611 IMG_9615 IMG_9616

นาวาเอกภาณุพันธ์   ศรีนวล  หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน มอบให้นาวาตรี อนันต์  ยมกาล  รองหัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 ฯ นำกำลังพล 20 นาย พัฒนาพื้นที่ตัดหญ้า แต่งกิ่งต้นไม้ในสวนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล   ในวโรกาสที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา  ในวันที่ 28 ก.ค.59       ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   เขาล้าน จังหวัดตราด    โอกาสนี้ นายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ ได้นำพนักงานของศูนย์ฯ ร่วมในการพัฒนาด้วยเมื่อ 28 ก.ค.59