ทัศนศึกษา

1

นายวุฒิพงษ์     วงษ์ชู        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม     ตำบลนาหนองทุ่ม     อำเภอแก้งคร้อ      จังหวัดชัยภูมิจัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่     นำคณะครู  บุคลากร  และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   จำนวน 100  คน   เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ    พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย    ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี  พ.ศ.2522 – 2529  โดยมีนายสันทนา       หอยสังข์  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558