ทัศนศึกษา

DSCF4157 DSCF4162

ชลิต     ชีช้าง  ประธานชมรมวัยสง่า 51    ซึ่งเป็นชมรมข้าราชการเกษียณอายุราชการของสำนักงานก.พ.ปี 51  นำกรรมการและสมาชิกชมรมทัศนศึกษาศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  เขาล้าน จังหวัดตราด มีจิรภา  พงศาวรี  และพลตรีนายแพทย์ทวีศักดิ์ บูรณวุฒิ  ร่วมในงานด้วยโดยมีสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ให้การต้อนรับ เมื่อ 15 พ.ค.59