ทำบุญครบ 36 ปี สถาปนาศูนย์ราชการุณย์ฯ

นายสุพงษ์  ลิ้มพานิช  ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย   และนายชัยวัฒน์   โอชนานนท์   นายอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด  ร่วมงานทำบุญบำเพ็ญกุศลในโอกาสครบ 36 ปี   วันสถาปนาศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย    วันที่ 26 พฤษภาคม  2558 ซึ่งศูนย์ราชการุณย์ฯ   ได้จัดนิทรรศการย้อนอดีตพระราชกรณียกิจ   สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ     สภานายิกาสภากาชาดไทย    ณ อาคารรสสุคนธ์ ศูนย์ราชการุณญ์สภากาชาดไทย เขาล้านจังหวัดตราด

 

IMG_3463 IMG_3444 IMG_3559