นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด เดินทางเข้าพบ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และนางนางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดตราด ในโอกาสรับตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด