นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฏิญานตนและสวนสนามของยุวกาชาด จังหวัดตราด

14 กุมภมพันธ์ 2566 นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฏิญานตนและสวนสนามของยุวกาชาด จังหวัดตราด จำนวน 330 คน ตามโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด จัดขึ้น ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวยุวกาชาด ได้เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือ ด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปี พ.ศ.2522-2529