บริจาคโลหิตเนื่องในวัน บริจาคโลหิตโลก

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา
นางเสาวลักษณ์ อ่วมแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด นำคณะเจ้าหน้าที่และพนักงานเข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลตราด เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก “มอบโลหิต เป็นของขวัญ ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” โดยมี นางละอองแก้ว ลิมป์หวังอยู่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด เยี่ยมให้กำลังใจ กับผู้บริจาคโลหิตด้วย ,????