ภาพกิจกรรมศูนย์ราชการุณย์

DSCF3630 DSCF3631

นายบุญเลิศ  วรวงค์      ปลัดอาวุโส  อำเภอคลองใหญ่      นำคณะเจ้าพนักงานที่ดิน      สำนักงานที่ดิน   อ.บางมูลนาก  จ.พิจิตร  จำนวน 40 คน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ       ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้อพยพชาวกัมพูชา  ระหว่างพ.ศ.2522-2529  โดยมีผู้จัดการศูนย์ฯ นายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา ให้การต้อนรับ เมื่อ 26 ต.ค.58