รองผู้อำนวยการโรงเรียนไสวนันทวิทย์ พานักเรียนทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ฯ

คุณจิตตินันท์ ดีหลาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนไสวนันทวิทย์ อ.เมือง จ.ตราด นำคณะครูและนักเรียน จำนวน 38 คน เข้าชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด โดยมี นางสาวมนทกานติ์ สุทธิวารี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ นางสาววรรณิภา ดวงกัญญา  พนักงานดูแลพิพิธภัณฑ์ นำชม เมื่อ 27 พฤศจิกายน 63