ร่วมงานทำบุญ

สุวรรณ พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน ร่วมในงานทำบุญเปิดร้านแห่งใหม่

“ ต้มยำริมเขื่อน ” ของ ธนะรัตพล ไชยมาศและวนิดา เข็มดี ณ ถนนริมเขื่อนทางไปสรรพากรพื้นที่ตราด