ลดราคาที่พัก 30% ตลอดเดือนสิงหาคม (ยกเว้นวันเสาร์)

ศูนย์ราชการุณย์ฯ  แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์                                

ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย     เขาล้าน    จังหวัดตราด         ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศาลาราชการุณย์พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ     ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     รัชกาลที่ 9    สภานายิกาสภากาชาดไทย   ภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงความเป็นมาของผู้อพยพ     เมื่อพ.ศ.2522 – 2529         มีทั้งหุ่น จำลอง    เท่าของจริง ภาพถ่าย    ภาพวาด  และสิ่งของที่ผู้อพยพนำติดตัวมา   รวมทั้งงานฝีมือผู้อพยพที่ได้รับการสอนจากครูศิลปาชีพ

สภากาชาดไทยได้ปรับปรุงศูนย์ฯ   ให้เป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศของประชาชนทั่วไป  ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ     ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9  ที่มีพระราชเสาวนีย์ห้สภากาชาดไทย   จัดตั้งศูนย์รับชาวกัมพูชาอพยพเมื่อพ.ศ.2522  ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้พระราชทานแก่ประชากรโลก

ในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหาคมนี้   ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   เขาล้าน     จังหวัดตราด  ขอเชิญชวนประชาชนเข้าเยี่ยมชมภาพถ่ายพระราชกรณียกิจ        ในการเสด็จฯ   เยี่ยมและพระราชทานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวกัมพูชาอพยพ เมื่อพ.ศ.2522    และเข้าพักตากอากาศในศูนย์ราชการุณย์ เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมและพักตากอากาศในศูนย์ราชการุณย์          ได้ร่วมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน       ศูนย์ฯ จะลดราคาค่าบำรุงห้องพัก 30%  จากราคาที่กำหนดไว้ สำหรับผู้เข้าพักตลอดเดือนสิงหาคม     ยกเว้นวันเสาร์   สำหรับวันที่ 12  สิงหาคม  ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ  สภากาชาดไทย   จะยกเว้นค่าที่พักให้กับผู้เป็นแม่ที่ลูกมาพักผ่อน จำนวน 1 ห้อง 1 คืน  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง                                                                                                                  

     ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  เขาล้าน จังหวัดตราด  มีสถานที่เหมาะสำหรับผู้ต้องการเข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนสัมผัสกับธรรมชาติที่สงบเงียบ  มีชายหาดที่จะเดินกินลม  ชมวิว  สูดอากาศบริสุทธิ์  บนหาดทรายที่ขาวสะอาด  มีสถานที่ตกปลา  ตามธรรมชาติที่ริมทะเลมีสวนไม้มงคลประจำจังหวัด 77 จังหวัด    รวมทั้งสวนสมุนไพร, สวนไม้ในพุทธประวัติ  สวนป่าชายเลน  และสวนผลไม้ภาคตะวันออก      ให้ศึกษาหาความรู้ได้ด้วย     สำหรับผู้ที่ชอบศึกษาธรรมชาติสามารถปีนเขาล้านศึกษาธรรมชาติได้       ในด้านความปลอดภัย ของผู้มาท่องเที่ยวและพักผ่อนในศูนย์ฯ     ศูนย์ฯ  มี ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3ฯ  คอยดูแลให้ความอุ่นใจแก่ผู้มาพักผ่อน    ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่    039-510821,086-413-2482,087-600-0686