วันเด็กปี 2559

IMG_1404 TRC_09012016_001 TRC_09012016_005 TRC_09012016_019 TRC_09012016_022 TRC_09012016_051

นายชาญศักดิ์     ถวิล   รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด    เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559   ของสภากาชาดไทย   ณ     ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย    เขาล้าน   จังหวัดตราด      มีนายสุพงษ์    ลิ้มพานิช    ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย  เป็นผู้กล่าวรายงาน    โดยมีนาวาเอกสมรภูมิ   จันโท     ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด  ร่วมในงานด้วย  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559