ศึกษาดูงาน

นายประมวล      ฮุยสุสดี    นายกเทศมนตรีตำบลนาเมือง  ตำบลนาเมือง  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  นำสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานของเทศบาล   เข้าศึกษาดูงานไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 76 จังหวัด     สวนสมุนไพร     และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ  ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529    ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  โดยมีนายสุวรรณ   พิมลแสงสุริยา    ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย    เขาล้าน    จ.ตราด     ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่  1  ก.พ.60