ศึกษาดูงาน 5ก.ย.58

นายกิจพชรพล     เสมอเหมือนและนายวรวิทย์   พูลสวัสดิ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  นำยุวมัคคุเทศก์ จำนวน 80 คน  ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำมัคคุเทศก์  ศูนย์ประสานการจัดการความรู้ประชาคมอาเซียนเทศบาลเมืองจันทบุรี  ศึกษาดูงาน  ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ ให้การต้อนรับบรรยายสรุปและนำชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ เมื่อปีพ.ศ.2522-2529 ในโอกาสนี้ได้มอบหนังสือราชการุณย์เป็นที่ระลึกด้วย

DSCF3578 DSCF3583