ศึกษาป่าชายเลน

 

1466994589407 1466994587435 1466994581647 1466994579736 1466994569049 1466994565133 1466994562918 1466994552857 1466994549688

ที่ปรึกษาบริหารจัดการระบบนิเวศป่าชายเลน  ในพื้นที่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ประกอบด้วย นายธง  คำเกิด  เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมศึกษาอาวุโส  ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก                       จ่าสิบเอกนิเวช  ชูปาน และสิบเอกหัสชัย  ไกรยะวุธ  กองสถานพักผ่อน  กรมพลาธิการทหารบก  เข้าสำรวจและศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนที่ศูนย์ราชการุณย์ฯ เมื่อ 23 มิ.ย.59  โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา                     ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ และพนักงานของศูนย์ฯ นำสำรวจ