ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด ขอต้อนรับคณะของ PATA CAMBODIA และคณะเอเจนซี่จาก ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงค์โปร์ ประเทศเวียดนาม และประเทศตุรกี

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565
ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด ขอต้อนรับคณะของ PATA CAMBODIA และคณะเอเจนซี่จาก ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงค์โปร์ ประเทศเวียดนาม และประเทศตุรกี จำนวน 45 คน โดยมีล่ามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมมาเป็นผู้แปลภาษาต่างๆ โดยคณะมาเพื่อศึกษาและทำการตลาดในเส้นทาง R-10 เชื่อมโยง ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม และทำทัวร์ในอนาคต ได้ขอเข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด