ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ร่วมเป็นเกียรติในงาน “วันรณรงค์การดำเนินงานด้านทุ่นระเบิดสากล ” 4 เมษายน 2566

นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ร่วมเป็นเกียรติในงาน “วันรณรงค์การดำเนินงานด้านทุ่นระเบิดสากล ” 4 เมษายน 2566 โดยมี พล.อ.ธิติชัย เทียนทอง เสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีมอบเงินช่วยเหลือ ถุงยังชีพ ขาเทียม และวีลแชร์ให้แก่ผู้พิการ ที่ประสบภัยจากทุ่นระเบิด มอบรางวัลและเกีรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดภาพวาด การแสดงการปฏิบัติงานการเก็บกู้ทุ่นระเบิด และการทำลายทุ่นระเบิด การสาธิตการปฏิบัติในการส่งกลับสายแพทย์ฉุกเฉิน ฯลฯ ณ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน เขาล้าน จังหวัดตราด