ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด ร่วมกับชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3ฯจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
นางสาวกรองจิตร ชมสมุท ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด นำเจ้าหน้าที่และพนักงานของศูนย์ฯจัดกิจกรรมร่วมกับนาวาเอกยศพัทธ์ พูลเกษม หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3ฯ พร้อมกับกำลังพลทหาร ชค.3 มาร่วมด้วย จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด ตัดหญ้า ถางป่า ในพื้นที่ศูนย์ราชการุณย์ฯ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564