สถานีพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน จ.ตราด สนับสนุนของขวัญวันเด็กให้กับศูนย์ราชการุณย์ฯ เขาล้าน

สถานีพัฒนาที่ดินตราด กรมพัฒนาที่ดิน จ.ตราด มอบของขวัญวันเด็ก ให้ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด ไว้เพื่อเป็นรางวัลให้เด็กๆที่มาร่วมงาน โดยจัดงานวันเด็กในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย ฯโดยมีนาง เสาวลักษณ์ อ่วมแก้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯเป็นผู้รับมอบ เมื่อ 9 มกราคม 2563