อุทยานกล้วยไม้พื้นเมือง

1 14054674_948230665287656_827722890_n 14081276_948253345285388_1684889066_n 14081352_948230641954325_740642789_n 14089533_948230331954356_924547289_n

ในมหามงคลวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี   เมื่อวันที่  9 มิถุนายน  2559  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559   พลเรือเอกวสินธ์   สาริกะภูติ  ประธานชมรมกล้วยไม้เมืองจันท์  ในฐานะประธานจัดงานปลูกกล้วยไม้ถวายพ่อ-แม่ของแผ่นดิน   นำคณะอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง  มอบพันธุ์กล้ากล้วยไม้พื้นเมือง  เพื่อปลูกในศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  ให้เป็นอุทยานกล้วยไม้พื้นเมือง  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล   มีนายสุพงษ์   ลิ้มพานิช    ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ   และร่วมปลูกกล้วยไม้  โดยมีนายสุรศักดิ์    อินทรประเสริฐ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูดกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน     ในโอกาสนี้   นาวาเอกสมรภูมิ  จันโท  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด   ร่วมรับมอบและปลูกกล้วยไม้ด้วย ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด   เมื่อ 20 ส.ค.59