เขาล้านปิดให้บริการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์โควิท-19

ขณะนี้เขาล้านยังปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
ประกาศจากศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด
เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นโรคติดต่ออันตรายและสถานการณ์ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด จึงขอปิดการให้บริการผู้เข้ามาท่องเที่ยวชายหาด และเข้าพักแรม ภายในศูนย์ฯ จนกว่าเหตุการณ์จะปกติ และจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป