เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธ.ค.58

DSCF3732 DSCF3742 DSCF3766 DSCF3772

นายชาญนะ   เอี่ยมแสง     ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด    เป็นประธานในพิธี     ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา  88  พรรษา  5  ธันวาคม  2558    โดยศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตราด     และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด  และชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3     รวมทั้งหน่วยงานตำรวจและประชาชนในจังหวัดตราด  ร่วมกันจัดขึ้น   ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด    เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558    โดยมีคุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม  เหรัญญิกสภากาชาดไทย  เป็นประธานในการจัดงาน มีการปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 99,989 ตัว และปลูกต้นไม้จำนวน 289 ต้น ด้วย