เตรียมความพร้อมงานค่ายเยาวชนครั้งที่ 19

เตรียมความพร้อม จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนราชการุณย์ ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ในวันที่ 22-26 มีนาคม 2563 โดยมี สำนักงานกลางสภากาชาดไทย สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย หน่วยชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 ตราด และศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด เข้าร่วมประชุม เมื่อ 30 มกราคม 2563