เยี่ยมชม

พระธรรมมงคลวุฒาจารย์  วัดบวรนิเวศวิหาร และคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด  สุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ฯ นำเจ้าหน้าที่และพนักงานถวายสักการะ  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560